Լուրեր

22.05.2017 • Սփյուռքահայ և օտարազգի դիմորդների ընդունելություն

Սփյուռքահայ և օտարազգի դիմորդների ընդունելությունը կատարվելու է ՀՀ կառավարության 28.04.2011թ. թիվ 700-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընունելության» կարգին համապատասխան, ինչպես նաև ընդհանուր հիմքերով:

ՀՀ ԱԳՆ
պաշտոնական կայք
Երկքաղաքացիություն Էլեկտրոնային
վիզա
Արտոնագրի
ձևեր